Terma dan syarat

1

pengenalan

Selamat datang ke ppnude.com, tapak web penjanaan imej dewasa yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mencipta imej. Dengan mengakses dan menggunakan tapak web kami, anda bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan ini dan Dasar Privasi kami.

2

Kelayakan

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur majoriti dalam bidang kuasa anda, yang mana lebih besar, untuk menggunakan tapak web kami. Dengan menggunakan tapak web kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memenuhi keperluan umur ini di bawah keperluan perundangan tempatan anda. Sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun, anda tidak berhak menggunakan laman web ini.

3

Tanggungjawab Pengguna

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk imej yang mereka hasilkan menggunakan laman web kami. Anda tidak boleh menggunakan tapak web kami untuk mencipta imej individu tanpa persetujuan mereka atau individu yang bukan orang dewasa. Anda tidak dibenarkan memuat naik foto selebriti. Anda tidak boleh menggunakan laman web kami untuk membahayakan orang lain atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang atau dilarang.

4

Harta Intelek

Harta intelek dalam bahan yang terkandung dalam laman web ini dimiliki oleh atau dilesenkan kepada ppnude.com dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan. Kami memberi kebenaran kepada pengguna kami untuk memuat turun satu salinan bahan untuk kegunaan sementara bukan komersial.

5

Penggunaan Terlarang

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan tapak web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dalam sebarang cara yang melanggar Syarat Perkhidmatan ini. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, menjana imej yang mengandungi kandungan yang menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan atau eksplisit. Anda mengesahkan bahawa anda melaksanakan semua kewajipan sebagai sebahagian daripada mematuhi undang-undang yang terpakai di negara anda.

6

Pautan ke Laman Web dan Perkhidmatan Pihak Ketiga

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh ppnude.com.

1ppnude.com tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa ppnude.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia. pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati Anda untuk membaca TOS dan dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang Anda lawati.

7

Pendaftaran Akaun

Untuk menggunakan laman web kami, anda mungkin perlu memberikan alamat e-mel. Kami akan menyimpan maklumat ini dengan selamat, seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami.

8

Pemilikan dan Tanggungjawab Kandungan

Kami tidak menyimpan sebarang kandungan yang dihasilkan oleh pengguna dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan tersebut. Pengguna yang menjana kandungan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pemilikannya dan sebarang akibat yang mungkin timbul daripada penggunaan atau pengedarannya. Syarikat kami beroperasi mengikut undang-undang tempatan.

9

Kandungan Eksplisit

Kami mempunyai dasar toleransi sifar untuk kandungan eksplisit yang melibatkan individu bawah umur. Sebarang akaun yang didapati menggunakan tapak web dengan gambar individu bawah umur untuk tujuan yang jelas akan diharamkan serta-merta dan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan di negara pengguna. Sistem automatik lanjutan kami memantau kandungan terlarang untuk memastikan persekitaran yang selamat dan terjamin untuk semua pengguna.

10

Penamatan

Kami berhak untuk menamatkan akses anda ke laman web kami pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Syarat Perkhidmatan ini, sila hubungi kami di support@ppnude.com